شکوفا اندیشه سیستم های نوین الکترونیک

شرکت ما طوفان کامل از احساسات و استعداد است، ما یک فرهنگ کار آفرینی را ساخته و پرورش می دهیم که الهام بخش هر یک از ما برای تمرکز بر مهارت ها و استعداد هایمان جهت یاری مشتری که زمان کمتری را برای کار و زمان بیشتری را برای زندگی مصرف کند.

 1. فراتر از انتظارات

  اطمینان از هر برخورد با مردم و محصولات برای ما به یادماندی و مفید است

  اقدامات بلند از کلمات بلند تر صحبت میکنند ما  همواره به دنبال کمال و تعالی هستیم

 2. کنجکاو بودن

  چالش دیگر عمیق اندیشیدن و سوال درباره وضع موجود سوال های زیادی بپرسید تجربه کنید و از اطلاعات بدست آمده برای تسمیم گیری استفاده کنید سوالاتی از قبیل چرا و اگر و… پیوسته درحال اصلاح مهارت خود باشید و از شکست نترشید

 3. هنر ارزش آفرینی

  ساختن کار با کیفیت به طوری که پشت کار به اندازه روی کار زیبا باشد

  فرم کار شما به اندازه یک کار وِیژه مهم است مشکلات بزرگ با توجه به جزِئِیات  حل می شود و ما باید در مورد جزِئیات کار خود توجه کنیم نه این که دیگران چه کاری انجام میدهند چگونه انجام دادن کار مهم تر از انجام دادن آن است.

 4. تدبیر

  تدبیر اهرمی برای فشار وارد کردن بر محدودیت هایی که برای حرکت رو به جلو دارید. پول و فناوری های جدید ابزاری هستند برای ایجاد جریانی به سمت بهترین کار ها

 5. اعتماد

  در تلاش  برای کمال ,اعتماد مهم است افتخار ما اینه که بهم بی اعتماد نیستیم. هر کدام تلاش میکنیم که تیم موفق شود.ما کار درست را با همدلی و یکپارچگی انجام می دهیم و سعی میکنیم خود را در موقعیت  یکدیگر قرار بگیرم و درک متقابل داشته باشیم و این کار معمولا مفید واقع میشود.

آخرین اخبار