یک نرم افزار حضور و غیاب دیجیتال ترددها را به صورت اتوماتیک ثبت و ذخیره سازی کرده و پردازش های لازم را بر روی آن انجام می‌دهد. اطلاعات ثبت شده، به صورت مستند در بانک اطلاعاتی نرم افزار نگهداری شده و در هر زمانی در دسترس خواهد بود. نرم افزار حضور غیاب با ارائه اطلاعات […]