مجموعه صوتی شامل سِرور صدا (بی سیم)، بلندگوها و آمپلی فایر

دریافت اطلاعات به صورت بی سیم،پایه فلزی مناسب جهت نصب بلندگو ها و دستگاه اعلام صوتی در مکان مناسب و ...

صفحه کلید کاربر

ارسال و دریافت اطلاعات به صورت بی سیم.دارای نمایشگر (هم به صورت7Segmentو هم LCD رنگی) جهت نمایش اطلاعات مورد نیاز به اپراتور و ...

صفحه نمایش بی سیم فراخوان

دریافت اطلاعات به صورت بی سیم. در دو حالت دات ماتریکس و 7Segment امکان نمایش متن روان