ردیاب خودرو استیلاک مدل ST30

شتیبانی از نقشه ترافیکی سیستم هشدار ترافیک همراه با اپلیکیشن فارسی