نسخه ویندوز پیشرفته

وجود نرم افزار حضور و غیاب در یک مجموعه موجب می شود که نظارت و مدیریت کارکنان آن مجموعه به بهترین شکل ممکن اجرا شده و از کم کاری های احتمالی پرسنل کاسته شود. همچنین این اطمینان برای کارکنان بوجود می آید که به هیچ وجه حق و حقوق آن ها پایمال نشده و تمامی حسابرسی های آن ها طبق قانون و مقررات و ساعات تردد ثبت شده در سیستم محاسبه و اعمال می شود. با مجهز نمودن یک مجموعه و سازمان به نرم افزار حضور غیاب، تمامی عملیات مربوط به تردد و ورود و خروج پرسنل شامل اضافه ‌کاری ها، مرخصی ها، مأموریت ها، شیفت ها، تقویم‌ های کاری و کارکرد پرسنل ثبت شده و قابل بازیابی می باشد.