لیست امکانات نسخه ویندوز نرم افزار حضور غیاب ویسمن

۱- تعریف گروه کاری به صورت نامحدود (امکان تعریف گروه کاری به تعداد افراد مجموعه با الگوی رفت و آمد متفاوت وجود دارد)

۲- تعریف پرسنل به صورت نامحدود (امکان تعریف پرسنل به صورت نامحدود)

۳- تعریف حکم کاری و تنظیم قراردادها برای سالها و ماهها (امکان تعریف حکم هر پرسنل متناسب با جزئیات قراردادی که با پرسنل بسته شده)

۴- امکان تعریف نامحدود هر نوع الگوی رفت و آمد (شب کاری، شیفت چرخشی ، نوبت کاری و…)

۵- امکان تعریف الگو های کاری  برای هر گروه یا هر پرسنل

۶- امکان ثبت مجوز اضافه کاری برای پرسنل با تأیید مدیر

۷- قابلیت تعریف مقدار ساعت کاری موظفی برای پرسنل قرارداد ساعتی (گروه کاری ساعتی)

۸- دارای تقویم شمسی با تعطیلات رسمی

۹- قابلیت افزودن، حذف و ویرایش تعطیلات تقویم (تعطیل توافقی و تعطیل رسمی)

۱۰- امکان تعریف شیفت ماه مبارک رمضان

۱۱- امکان تعریف بازه شروع و خاتمه ماه رمضان و تعجیل مجاز در ماه مضان

۱۲- امکان محاسبه اضافه کار اول وقت

۱۳- امکان محاسبه اضافه کار آخر وقت

۱۴- امکان محاسبه اضافه کار در روز تعطیل

۱۵- امکان محاسبه تأخیر، تعجیل، غیبت و کسر کار

۱۶- امکان ثبت مرخصی ساعتی و مرخصی روزانه

۱۷- امکان ثبت مأموریت ساعتی و روزانه

۱۸- امکان تعریف تأخیر و تعجیل مجاز روزانه

۱۹- امکان تعریف سقف زمان تأخیر در ماه

۲۰- امکان اعمال شدن کلیه تأخیرها و یا فقط تأخیرهای غیرمجاز

۲۱- امکان تعریف قانون کاری متفاوت برای هر گروه کاری به صورت مجزا

۲۲- دریافت اطلاعات ورود خروج ها از دستگاه از طریق شبکه

۲۳- دریافت اطلاعات ورود خروج ها از دستگاه از طریق فلش (USB)

۲۴- امکان اصلاح ورود خروج های پرسنل

۲۵- امکان اضافه کردن ورود خروج به صورت دستی

۲۶- امکان گزارشگیری هم به صورت ماهانه و هم به صورت روزانه

۲۷- امکان ساختن گزارش ها متناسب نیاز کاربر

۲۸- گرفتن گزارش از غیبت ها- کسر کارها- اضافه کاری ها و به صورت کلی هم در ماهانه و هم در روزانه

۲۹- ذخیره گزارش نهایی در فرمت های دلخواه (ورد – اکسل – عکس و …)

۳۰- امکان پشتیبان گیری و بکاپ از داده های نرم افزار

۳۱-امکان تعریف چارت سازمانی و دسته بندی پرسنل

۳۲- امکان استفاده از کارتابل برای ثبت درخواست های پرسنل

۳۳- امکان استفاده از نسخه های اندروید و ios