نسخه اندروید

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در دنیای دیجیتال شرکت‌ های بزرگ و کوچک، سازمان‌ ها و دولت‌ ها و همچنین ادارات به استفاده از دستگاه ها و نرم‌ افزارهای حضور و غیاب روی آورده اند، اما سؤال اینجاست که در خصوص مواردی که پرسنل و کارمندان بیرون از اداره و سازمان و یا شرکت مشغول به کار هستند چگونه می‌ توان ساعات کاری پرسنل را کنترل نمود؟ و یا کارکنانی که به کامپیوتر دسترسی ندارند برای ثبت مجوزهایی مانند مرخصی‌ های روزانه و ساعتی و مأموریت های خود چگونه باید عمل کنند؟ به همین جهت اپلیکیشن‌ های حضور و غیاب برای کمک به مدیران و پرسنل سازمان ها و کسب‌ و کارهای بزرگ و کوچک طراحی و تولید شده و روانه بازار شدند.